מערכות אינטרקום לרכבי הובלת אסירים

מערכות תקשורת דו כיווניות מיוחדות לרכבי הובלת אסירים.

מערכות האינטרקום לרכבים ממוגנים הובלת אסירים של אינטרווקס זוכות להערכה רבה בתעשיית הבטחון היות והן מאפשרות לצוות להשאר בתוך הסביבה הממוגנת של הרכב ומצמצמות את הצורך בפתיחת חלון המהווה חשיפה מיותרת.
מערכות האינטרקום לרכבים ממוגנים והובלת אסירים של אינטרווקס מאפשרות תקשורת דו כיוונית איכותית עם הסביבה החיצונית ו/או עם קבינה אחורית או תאים שונים בחלל הרכב.
הגבר את אפקטיביות מיגון הרכב ושפר יכולות מבצעיות ע"י הוספת מערכת אינטרווקס.
עם מערכת אינטרווקס אנשי הצוות יהיו תמיד כמובטח: בריאים ושלמים, SAFE & SOUND .
Intervox רח' רמ"א 22, אור יהודה 6019800, ישראל טל: +972 3 9600288 פקס: +972 3 9600286 דואר אלקטרוני: info@inter-vox.com
All rights reserved Intervox, © 2018
Created by Irena