מערכת בייביווקס התראתית לגילוי
ילד נשכח ברכב פרטי

GYM 12FC

תועלות עיקריות:

מערכת בייביווקס התראתית לגילוי ילדים נשכחים ברכב פרטי פותחה ע”י חברת אינטרווקס בכדי למנוע מקרים טראגיים של שכיחת ילדים ברכבים.
המערכת כוללת חיישנים מיוחדים המיועדים לעזור ולמנוע מקרים של שכיחת ילד ברכב. החיישנים המיוחדים של בייביווקס סורקים את כל חלל הרכב באופן אוטומטי ומספקים מגוון התראות בשעת חירום.

ההתראות כוללות:

  • שליחת התראת SMS הכוללת גם מיקום מדויק של הרכב ל-5 מספרים המוגדרים במערכת.
  • הפעלת התראה חיצונית- כריזה חיצונית
  • הורדת חלון*.

ההתקנה היא חד פעמית והמערכת עצמאית לחלוטין, היא אינה קשורה למערכות הרכב ואינה מחייבת עלויות נלוות כגון דמי מנוי חודשי או דמי שירות.
*הורדת חלון הינה פונקציה התלויה בסוג הרכב וכפופה לאישור המתקין בשטח.