לחצן סריקה בייביווקס למניעת שכחת ילד באוטובוס/מיניבוס (תקן 6400)

GYM 24FCB

תועלות עיקריות:

מערכת בייביווקס למניעת שכיחת ילדים ברכבי הסעות פותחה ע”י חברת אינטרווקס בכדי למנוע מקרים טראגיים של שכיחת ילדים ברכבי הסעות.

המערכת עומדת בדרישות תקן ישראלי 6400 והיא כוללת מתג מיוחד המותקן בקצהו האחורי של תא הנוסעים ומחייבת את הנהג לבצע סריקה וללחוץ על המתג בסוף כל נסיעה.

במידה והנהג לא ילחץ על המתג המיוחד תופעל מיד התראה קולית (פנימית וחיצונית) ופנסי החירום יהבהבו.

ההתקנה היא חד פעמית והמערכת עצמאית לחלוטין, היא אינה קשורה למערכות הרכב ואינה מחייבת עלויות נלוות כגון דמי מנוי חודשי או דמי שירות.