מערכת בייביווקס מניעתית לגילוי
ילד נשכח ברכב פרטי

GYM 24FCP

תועלות עיקריות:

מערכת בייביווקס המניעתית לגילוי ילדים נשכחים ברכב פרטי פותחה ע”י חברת אינטרווקס בכדי למנוע מקרים טראגיים של שכיחת ילדים ברכבים.
חיישן מיוחד המותקן בכיסא התינוק מספק התראה מידית לנהג ברגע שמכבים את המנוע.

 

יש אפשרות לשני סוגים של התראות:

  • התראה פנימית בלבד- חיווי קולי וויזואלי לנהג בסיום הנסיעה.
  • התראה חיצונית- כריזה חיצונית/שליחת  SMSהכולל את מיקום הרכב/הורדת חלון*  (ההתראה תופעל כדקה וחצי לאחר סיום הנסיעה ובתנאי שלא הוציאו את הילד מהמושב).

ההתקנה היא חד פעמית והמערכת עצמאית לחלוטין, היא אינה קשורה למערכות הרכב ואינה מחייבת עלויות נלוות כגון דמי מנוי חודשי או דמי שירות.

*הורדת חלון הינה פונקציה התלויה בסוג הרכב וכפופה לאישור המתקין בשטח.