מערכת הנגשה לקופות ודלפקים

GYM 6616IL

תועלות עיקריות:

מערכת הגברת השמע המיוחדת לכבדי שמיעה משדרת את דברי הפקיד ישירות למכשיר השמיעה
הנמצא במצב .Tהמערכת עובדת באמצעות לולאה השראתית היוצרת שדה מגנטי המשודר ישירות
למכשיר השמיעה.
המערכת מיועדת למקומות בהם יש תקשורת פנים אל פנים בין נותן שירות ללקוח (בתי חולים,
בנקים, קולנוע, וכו’) והיא עומדת בסטנדרטים המחמירים של החוק להנגשת מבנים.