אינטרקום אנטי וונדלי לבתי כלא

GYM 6620P

תועלות עיקריות:

מערכת אינטרווקס מסוג GYM 6620Pפותחה במיוחד לחדרי ביקורים בבתי סוהר על מנת לאפשר
תקשורת דו כיוונית מאובטחת ודיסקרטית בין אסיר למבקר מבעד לזכוכית הפרדה משוריינת.
שפופרות הטלפון האנטי וונדליות נועדו לעמוד בתנאים קשים במיוחד.
באינטרווקס שמים דגש מיוחד על הנדסת אנוש ופשטות התקנה, לכן כל רכיבי המערכת הם בשיטת
שקע-תקע ( )play & plugוהם יכולים להיות מותקנים בקלות בכל מיקום.
בכדי להוסיף רב גוניות ליעילות, המערכת יכולה להיתפר במיוחד על פי צרכי לקוח.

SPECIFICATIONS

Operating supply voltage:12 V DC
Peak supply voltage:16 V (t = 50ms)
Output peak current:2.5 A (not rep. t = 100 micros)
Output peak current:1.5 A (rep. f more 10 Hz)
Power:1-5 W
Distortion:4 Ohm Po = 0.1 to 10 W Max. 0.5 %
Cross-Talk:f = 1 kHz 65 dB / f = 10 kHz 55 dB
Dimensions:230 x 120 x 90 mm
Net weight:1.5 kg