אינטרקום דיסקרטי מיוחד לשגרירויות וקונסוליות

GYM 6620PE

תועלות עיקריות:

מערכת אינטרווקס מסוג GYM 6620PEהינה פתרון נהדר לשגרירויות, קונסוליות, מהיות והיא מאפשר תקשורת דו כיוונית מאובטחת ודיסקרטית בין נותן השירות לבין ה
לזכוכית הפרדה משוריינת. המערכת כוללת מערכת ראש (אוזניה ומיקרופון המתלבשות על הראש) איכותית למאנטי וונדלית למקבל השירות. מערכת הראש המיוחדת הכוללת אוזניה ומיקרופון, מאפשרת למפעיל נותן השירות של משימות תוך כדי ניהול שיחה דיסקרטית עם מקבל השירות.
שפופרת הטלפון האנטי וונדליות נועדה לעמוד בתנאים קשים במיוחד היא מאפשרת לקבל שירות באופן דיסקרטי.
באינטרווקס שמים דגש מיוחד על הנדסת אנוש ופשטות התקנה, לכן כל רכיבי המע שקע-תקע ( )play & plugוהם יכולים להיות מותקנים בקלות בכל מיקום. בכדי להוסיף רב גוניות ליעילות, המערכת יכולה להיתפר במיוחד על פי צרכי לקוח.