לחצן מצוקה אקוסטי לגילוי נוסע לכוד בתא מטען

GYM 24CPM

תועלות עיקריות:

מערכת בטיחותית חדשנית שפותחה ע”י אינטרווקס בכדי לתת פתרון לתופעה המתרחבת של לכידת נוסעים בתא המטען של האוטובוס.

המערכת המתקדמת של אינטרווקס מזהה את קריאות המצוקה של האדם הלכוד ומפעילה באופן אוטומטי ומידי שרשרת פעולות לחילוצו:

  1. הדלקת אור בתא המטען
  2. הפעלת המצלמה ושידור תמונה למסך הנהג
  3. שידור אות מצוקה למוקד מרוחק (אופציונלי)

המערכת יודעת להתממשק למערכת לחצני המצוקה והמצלמה כפי שכבר מתקיים היום בחלק מהאוטובוסים. במקום לחיצה פיזית על הלחצן נדרש מהנוסע הלכוד רק לצעוק.