לחצן סריקה בייביווקס למניעת שכחת ילד באוטובוס/מיניבוס (תקן 6400)

GYM 24FCB

תועלות עיקריות:

מערכת בייביווקס למניעת שכיחת ילדים ברכבי הסעות פותחה ע”י חברת אינטרווקס בכדי למנוע מקרים טראגיים של שכיחת ילדים ברכבי הסעות.

המערכת מאושרת מטעם משרד התחבורה לפי דרישות תקן ישראלי 6400 והיא כוללת מתג מיוחד המותקן בקצהו האחורי של תא הנוסעים ומחייבת את הנהג לבצע סריקה וללחוץ על המתג בסוף כל נסיעה.

במידה והנהג לא ילחץ על המתג המיוחד תופעל מיד התראה קולית (פנימית וחיצונית) ופנסי החירום יהבהבו.

ההתקנה היא חד פעמית והמערכת עצמאית לחלוטין, היא אינה קשורה למערכות הרכב ואינה מחייבת עלויות נלוות כגון דמי מנוי חודשי או דמי שירות.

BabyVox לרכבי הסעות: לחצן סריקה לפי תקן 6400. מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב הסעות

יתרונות:

  • ללא דמי מנוי חודשיים וללא התחייבות
  • התקנה פשוטה וחד פעמית
  • 6400 תואמת לתקן
  • מתאים לאוטובוסים/מיניבוסים

מערכת מיוחדת זו פותחה במיוחד בכדי לתת מענה למקרים המצערים בהם נשכחו ילדים
בתוך רכבי הסעות.
המערכת המיוחדת של אינטרווקס מספקת פתרון למניעת שכחת ילדים ברכבי הסעות:
BabyVoxלרכבי הסעות הינה מערכת המורכבת מלחצן מיוחד המותקן בסוף
האוטובוס/מיניבוס ומחייב את הנהג לבצע סריקה וללחוץ על הלחצן בסיום הנסיעה. אי
לחיצה על הלחצן תפעיל באופן מידי סירנה מיוחדת ותסמן לנהג ו/או לעוברים ושבים שלא
בוצעה סריקה ברכב

אדום-מתח 12Vקבוע
שחור– אדמה (-)
צהוב– +12Vאחרי סוויטצ’
*ירוק– טריגר מדלת (-) או +()