מערכת אוטומטית לאיתור תקלות כריזה באוטובוס

GYM 24AB

תועלות עיקריות:

מערכת מיוחדת שפותחה ע”י אינטרווקס לפי דרישות מפעילי התחבורה הציבורית, בכדי למנוע מצבים של קבלת קנסות עקב תקלות במערכות הכריזה .

המערכת יודעת לזהות ולדווח בזמן אמת למוקד הבקרה על תקלות שונות במערכת הכריזה. בזמן תקלה תקפוץ באופן אוטומטי הודעת תקלה במסך הבקרה שבמוקד ובהודעה יהיה אבחון מדויק של מקור התקלה (לדוגמה: יתקבל דיווח ייעודי האם הבעיה היא ברמקולים הפנימיים, ברמקול החיצוני או במגבר עצמו ).

מערכת זו מיועדת לאוטובוסים אשר כבר מותקנת בהן מערכת כריזה והיא בעצם מתממשקת למערכת הקיימת ומספקת את אופציית האיתור והדיווח האוטומטי על תקלות.